Marianda Jansen
mi-Shantala Zorg

Shantala

Shantala Speciale Zorg is een gestructureerde aanrakingsmethode die zich mede onderscheidt door
een respectvolle benadering en bejegening. Door de manier van aanraking wordt veiligheid en
vertrouwen geboden. Hierdoor ontwikkelt het lichaamsbeeld- en besef en wordt het contact met
zichzelf, de ander en de omgeving positief beïnvloed. De methode helpt om spanningen die ontstaan, op de vele gebieden van het mens-zijn, positief te beïnvloeden.

Bejegeningswijze
Door de respectvolle benadering ontstaat een
waardevolle, evenwaardige beleving.

Aanrakingsmethode
Door het gestructureerd aanraken tijdens de behandelingen wordt veiligheid en vertrouwen ervaren.

Wat is Shantala massage

Toepassing van zachte, ritmische aanrakingstechnieken om stress te verminderen, de bloedcirculatie te verbeteren, het bevorderen van ontspanning, het verminderen van angst, het verbeteren van de algehele levenskwaliteit en het gevoel van welzijn te vergroten. De aanraking, met kleding aan of op de huid (denk aan armen, handen, voeten, gezicht), biedt oprechte aandacht waarbij het contact met het lichaam niet wordt verbroken. Als behandelaar pas ik de massage toe aan de behoefte van elk persoon of het nu gaat om kinderen, volwassenen of ouderen.


miMakker

Een miMakker handelt via de miMakkusmethode. De miMakkusmethode gaat uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor mensen voor wie taal niet (meer) beschikbaar is, contact ervaren. De miMakkusmethode sluit naadloos aan bij de basisprincipes van belevingsgerichte zorg:
- gericht op behoefte / wensen van de zorgvrager;
- ondersteunt de zorgvrager bij mogelijk maken van zelfregie;
- ondersteunen van de zorgvrager bij mentaal welbevinden.

De methodiek vult bovenstaande aan door op authentieke non-verbale wijze aan te sluiten bij de zorgvrager. De kern van de miMakkusmethode is contact maken; een basisbehoefte van iedereen. Vanuit rust, vertraging en respect, de mens achter de zorgvrager te zien en te benaderen. Deze benaderingswijze resulteert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij zorgvrager. Hetgeen een positieve invloed heeft op het emotioneel welzijn van de zorgvrager en diens omgeving. De verzorger ervaart dat hij/zij door middel van het eigen gedrag, het gedrag van de zorgvrager kan beïnvloeden. Uit ervaring is gebleken dat probleemgedrag bij de zorgvrager hierdoor vermindert. Dit draagt bij aan zowel cliënt- als medewerkerstevredenheid.